دایان گرین، مدیر ارشد اجرایی خدمات ابری گوگل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که وی نیز به‌عنوان نماینده گوگل در کنفرانس مذکور شرکت نخواهد کرد. وی از توضیحات بیشتر درخصوص عدم شرکت در کنفرانس سرمایه‌گذاری ریاض خودداری و تنها به اعلام تحریم این رویداد بسنده کرده است. پیش از این نیز شرکت‌های بزرگ و بانک‌های بسیاری نظیر فورد، اوبر، جی‌پی مورگان و ... به تحریم‌کنندگان این کنفرانس سرمایه‌گذاری پیوسته بودند تا عرصه را بر دولت عربستان سعودی تنگ کنند و اعتراض خود را به این موضوع نشان دهند.