مدل‌سازی یادشده هم به یافتن روش‌های درمانی تازه برای مقابله با آلزایمر کمک می‌کند و هم به محققان این امکان را می‌دهد تا با دقت بیشتری از کارآیی روش‌های درمانی جدید اطمینان کسب کنند. مدل‌سازی رایانه‌ای مذکور هم برای بررسی سیر پیشرفت بیماری آلزایمر و هم برای بررسی نحوه گسترش بیماری پارکینسون و هم برای مقابله با بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (که موجب تخریب غیرقابل جبران شبکه عصبی و مغز و نخاع می‌شود)، قابل استفاده است. مدل رایانه‌ای مذکور پس از شناسایی پروتئین‌های خاص عامل ایجاد هر یک از این بیماری‌ها توسط پزشکان می‌تواند پیشرفت و روند تخریبی حاصل از عملکرد هر یک را در مغز بررسی کند.  قرار است نرم‌افزاری که به منظور این مدل‌سازی مورد استفاده قرار گرفته رایگان در اختیار دیگر دانشمندان قرار بگیرد تا آنها نیز بتوانند در ارتقای این فناوری مشارکت کنند.