این روبات موسوم به «موچی‌بوت»(Mochibot)، می‌تواند با باز و جمع کردن هر یک از پاهایش، به سوی مقصد مورد نظر حرکت کند و هر جا که به ایستادن نیاز باشد، پاهایش را در یک سطح قرار دهد. این حرکات، به حرکات یک خارپشت دریایی شباهت دارد. هر یک از پاهای موچی‌بوت، از سه ریل قابل لغزش تشکیل شده که طول آنها حداکثر به ۶/ ۱ پا می‌رسد. مزیت استفاده از این روش، حرکت راحت‌تر روی سطوح چالش‌برانگیز است. موچی‌بوت می‌تواند در صورت لزوم، هنگام حرکت، شکل خود را تغییر دهد. امکان از دست دادن یا آسیب دیدن پاها نیز وجود دارد. پاهای موچی‌بوت برای سنجش مسیر، چند دوربین، حسگر و ابزاری از این دست را نیز شامل می‌شوند. وزن موچی‌بوت، به ۲۲ پوند می‌رسد و باتری‌هایی را شامل می‌شود. این روبات می‌تواند بار مفید را روی قسمت مرکزی خود حمل کند.