در بازارهای کامپیوتر در هفته‌های اخیر خرید و فروش تبدیل به موضوعی شده که بسیاری از صاحبان واحدها را ناگزیر به کوچک کردن واحد صنفی یا خروج از این بازار کرده است. کاهش واردات محصولات کامپیوتری و کاهش قدرت خرید هر دو قشر فروشنده و خریدار حالا مساله اساسی است که لاینحل ماندن آن به بحران ایجاد شده اضافه می‌کند. کارشناسان می‌گویند که در پی کوچک شدن این بازار با خروج صاحبان اصناف باید منتظر اتفاقاتی همچون نایاب شدن محصولات کامپیوتری بود.  در ادامه آخرین قیمت برخی محصولات کامپیوتری در بازارهای داخلی آمده است.

26 (1)