بنابراین گزارش در ۶ ماه اول سال‌جاری تعداد ۳۹۳ هزار دستگاه انواع گوشی تلفن‌همراه، بیشتر از سال گذشته وارد کشور شده و در مجموع ۳۵ درصد رشد نشان می‌دهد. این گزارش می‌افزاید: واردات گوشی تلفن‌همراه در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته به تعداد یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۹۰۸ دستگاه بودکه ارزش این تعداد گوشی تلفن‌همراه در مدت یادشده ۱۵۸میلیون و ۶۹ هزار دلار بوده است.