نشانه‌های اعتیاد به اینترنت شامل اختلال در عملکرد تحصیلی، حرفه‌ای و اجتماعی ناشی از استفاده بیش از حد از اینترنت است. این سند هم‌چنین اضافه کرد که مدت فعالیت‌های اعتیادآور معیار اصلی برای تشخیص چنین اختلالی است و علائم آن حداقل ۱۲ ماه است. لو لیین، دانشمند آکادمی علوم چین و رئیس ششمین بیمارستان دانشگاه پکن اظهار کرد: آمار نشان می‌دهد میزان وابستگی نوجوانان به اینترنت در سراسر جهان در حال افزایش و حدود ۶ درصد و میزان این وابستگی در چین نزدیک به ۱۰درصد است. لو لیین می‌گوید: اعتیاد به اینترنت با سایر مسائل روانشناختی مانند اضطراب و افسردگی همراه است و درمان بالینی آن باید مطابق مقررات مربوط به رسیدگی به این موارد باشد. وی از خانواده‌ها، مدارس و نوجوانان خواست تا به کمک یکدیگر این مشکل را حل کنند زیرا اعتیاد به اینترنت فقط یک مساله پزشکی نیست. او در ادامه افزود: در دستورالعمل‌های آموزش و پرورش علاوه بر مسائل بهداشتی، چاقی و نزدیک‌بینی کودکان و نوجوانان در این باره نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.