به گزارش ایسنا، سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل از اپراتورهای پیشرو در توسعه خدمات اپراتوری و از ارائه‌دهندگان اصلی سرویس‌های مختلف تلفن‌همراه در ایران هستند. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، به مناسبت برگزاری نمایشگاه تلکام که هفته پیش برگزار شد، با هدف «حمایت از کالا و خدمات ایرانی» به نظرسنجی از تعدادی از مشتریان اپراتورهای تلفن‌همراه درخصوص برخی از شاخص‌های تاثیرگذار بر رضایت مشتریان از خدمات اپراتورهای تلفن‌همراه اقدام کرده است. این تحقیق، وضعیت ارائه خدمات اپراتوری تلفن‌همراه از منظر رضایت مشتریان از هزینه مکالمات، میزان آنتن‌دهی و خدمت ترابردپذیری را مورد بررسی قرار داده است.

در این تحقیق از ۳۵۷ نفر از مشترکان تلفن‌همراه نظرسنجی انجام شده است که حدود ۶۰‌درصد از ایشان را بانوان تشکیل داده‌اند. میانگین سنی افراد حدود ۳۰ سال بوده و ۵۶‌درصد پاسخ‌دهندگان از مشترکان همراه اول و ۲/ ۳۹‌درصد مشترک ایرانسل و ۸/ ۴‌درصد نیز مشترک رایتل هستند. اما از اصلی‌ترین شاخص‌های ارزیابی خدمات، میزان رضایت مشتریان از هزینه‌های پرداخت شده بابت دریافت خدمات است. رضایت ۷۳/ ۳۴‌درصد از پاسخ‌دهندگان از هزینه مکالمات اپراتور تلفن‌همراه زیاد است و حدود ۲۴درصد از ایشان رضایت کم و خیلی‌کم از هزینه مکالمه با تلفن‌همراه خود دارند. در این تحقیق رضایت مشترکان تلفن‌همراه از هزینه‌های مکالمه، به‌طور میانگین عدد ۸/ ۵۳ را از سقف ۱۰۰ امتیاز نشان می‌دهد. در این شاخص اپراتور ایرانسل بالاترین میزان رضایت را کسب کرده است و پس از آن اپراتورهای همراه اول و رایتل با اختلاف اندکی نسبت به یکدیگر در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

رضایت مشتریان از پوشش سراسری و آنتن‌دهی اپراتورهای تلفن‌همراه نسبت به هزینه مکالمات از میانگین بالاتری برخوردار است و به‌طور میانگین عدد ۶۵ را از سقف ۱۰۰ امتیاز نشان می‌دهد. در این شاخص، همراه‌اول بالاترین میزان رضایت را کسب کرده است و پس از آن، اپراتورهای رایتل و ایرانسل در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته‌اند. به‌صورت کلی ۷/ ۶۲‌درصد از پاسخ‌دهندگان رضایت بالایی از آنتن‌دهی و پوشش سراسری اپراتورهای تلفن‌همراه داشته‌اند، در حالی که ۶/ ۱۷‌درصد از ایشان از آنتن‌دهی تلفن‌همراه خویش اعلام ناراضی کرده‌اند.