به تازگی روباتی کوچک ساخته شده که می‌تواند یک هواپیمای ۱۳۰ تنی را حرکت دهد. از این روبات برای حرکت دادن هواپیما به سمت عقب استفاده می‌شود. روبات مذکور Mototok نام دارد و یک وسیله نقلیه است که از راه دور کنترل می‌شود. دستگاه مذکور با باتری کار می‌کند.  عمر هر بار شارژ باتری نیز سه روز است. استفاده از روبات مذکور در فرودگاه هیثرو سبب شده تا ۵۴ درصد از میزان تاخیر پروازها کاسته شود.