نعمتی به عملکرد ۶ ماه گذشته شرکت ملی پست اشاره کرد و گفت: شرکت ملی پست ایران در ۶ ماه نخست سال جاری توانسته است ۴۶۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند و ۳۰ درصد در پست سفارشی و ۲۴ درصد در امانات و بسته و یک درصد نیز سرویس پیشتاز با توجه به اعمال تحریم‌ها رشد داشته است. وی به پروژه استاندارد‌سازی آدرس‌های«جی نف» اشاره کرد و افزود: در این پروژه آدرس ۶۰ درصد از نقاط شهری استاندارد شده است و بیش از یک میلیون رکورد شهری بهنگام‌سازی و ۶۷۰هزار رکورد روستایی و ۶ میلیون ساختمان و ۴۰۰ هزار ساختمان اداری تحت پوشش این طرح قرار گرفته و نقشه‌های پارسل‌بندی و انطباق نشانی بیش از ۱۸ میلیون رکورد انجام شده است.