براری با تاکید بر اینکه در برنامه ۱۰ ساله اول ما به این هدف دست یافتیم، خاطرنشان کرد: این امر موجب شد که در حوزه فضایی رتبه اول منطقه باشیم و در دنیا در جایگاه پانزدهم قرار بگیریم. براری برنامه دوم فضایی کشور را از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ ذکر کرد و یادآور شد: در برنامه دوم ۱۰ ساله در جهت تثبیت فناوری‌های فضایی اقدام شد. به این معنی که درصدد بودیم فناوری‌های فضایی صنعتی‌سازی شود. وی خاطرنشان کرد: در برنامه ۱۰ ساله اول ماهواره‌های تحقیقاتی در مدار ۲۵۰ کیلومتر با عمر ماندگاری یک ماه طراحی و ساخته شد و در مدار قرار گرفت و در برنامه ۱۰ ساله دوم ماهواره‌های عملیاتی در مدار ۵۰۰ کیلومتر با ماندگاری دو سال طراحی شد. براری یادآور شد: در حال حاضر رشد اقتصاد فضایی در دنیا ۱۳۹ درصد است و متوسط رشد اقتصاد جهانی ۴/ ۱۹ درصد اعلام شده است.