این کمک ۴۸۰ هزار دلاری امکان خرید سیستم‌های فیلتراسیون نور ماورای بنفش را در مدارس سراسر منطقه فراهم خواهد کرد. این سیستم‌ها به تصفیه آب و فراهم کردن آب آشامیدنی برای دانش‌آموزان تا زمانی که مسوولان بتوانند راه حلی دائمی برای بحران آب منطقه پیدا کنند، کمک خواهند کرد. در حال حاضر آب آشامیدنی در مدرسه‌های فلینت به علت آلودگی با سرب در دسترس نیست.  از چهار سال پیش که شهر فلینت در ایالت میشیگان آمریکا، منبع تامین آب خود را عوض کرد، سرب در آب آشامیدنی این شهر دیده می‌شود و خطراتی برای بیش از ۱۰۰ هزار ساکن این منطقه به وجود آورده است. ماسک وعده داده است که فیلترها را در خانه‌ها نیز فراهم کند و در توییتی نوشت: لطفا این تعهد من را در نظر داشته باشید که آب سالم را در هر خانه از شهر فلینت که آلودگی آب بالاتر از سطح مجاز است، تامین می‌کنم. شوخی نمی‌کنم. وب‌سایت بنیاد ماسک نوشته است که کمک‌های آن به تحقیق و حمایت از توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، تحقیقات و حمایت از تحقیقات فضایی انسانی، تحقیقات اطفال و آموزش علوم و مهندسی تعلق می‌گیرد.