در این قرارداد در مورد بهره‌گیری دو کشور از ایستگاه‌های ارتباطی سامانه ماهواره‌ای گلوناس همچنین سیستم ناوبری ماهواره‌ای ناحیه‌ای هند، شناسایی محل برای نصب ایستگاه روسی در مراکز هدایت ناوبری هند و متقابلا ایستگاه‌های روسیه نیز توافق‌هایی صورت گرفت. در این توافق‌نامه مشارکت روسکاسموس در آماده‌سازی فضانوردان هند، کمک به ساخت زیستگاه فضایی و زندگی در فضا، همچنین تعامل در ساخت موارد مختلف مورد نیاز برای اعزام فضانورد از جمله کمک در ساخت لباس فضایی پیش‌بینی شده است.