شهرت بزرگ بکستر این بود که کاربران به جای نوشتن یک کد پیچیده برای عملکرد آن، می‌توانستند این روبات را به سادگی و به‌صورت فیزیکی هدایت کنند. در این روبات، از حسگرهایی استفاده شده بود که می‌توانستند محیط اطراف را بررسی کنند و هنگام ورود انسان به محیط کار، کار روبات را ایمن سازند و هنگام مواجهه ناگهانی با یک شخص، از حرکت آن جلوگیری کنند. قیمت پایه بکستر، ۲۲ هزار دلار تعیین شده بود که به‌طور قابل توجهی کمتر از یک روبات صنعتی معمولی است. شرکت «ریتینک روباتیکز» در سال ۲۰۱۶، روبات دیگری موسوم به «سایر» (Sawyer) را معرفی کرد که علاوه بر داشتن قابلیت‌های بکستر، فشرده‌تر و چابک‌تر بود. به نظر می‌رسید بکستر، حداقل در جامعه علمی مشهورتر باشد. بکستر با یک هدست واقعیت مجازی، قابل کنترل بود و کاربران می‌توانستند از آن برای ردیابی خودکار خطا یا بسته‌بندی خواروبار بدون آسیب رسیدن به مشتریان استفاده کنند. با این حال، شرکت سازنده تصمیم گرفت کار بکستر را متوقف کند. «جیم لاوتون» (Jim Lawton)، مدیر اجرایی شرکت «ریتینک روباتیکز» در بیانیه‌ای گفت: ما با یک محصول نوین و پیشرفته به بازار وارد شدیم اما متاسفانه، موفقیت تجاری مورد نظر را به دست نیاوردیم. همه کارمندان شرکت ما، در دیگر شرکت‌های روباتیک مشغول به کار خواهند شد.