پس از تحقیق در این زمینه، ۲۰۰ اپلیکیشن با خدمات مرتبط با این شبکه اجتماعی هم اکنون از بازار اپلیکیشن‌های اندرویدی (کافه بازار) جمع آوری و مورد تحقیق قرار گرفته است. از این میان حدود ۹۰ برنامه برای ارائه خدمات نیاز به ورود به حساب اینستاگرام کاربران داشتند. همچنین در طول تحقیق مشخص شد نزدیک به ۴۰ اپلیکیشن نام کاربری و پسورد اینستاگرامی کاربران را به روش‌های مختلف استخراج کرده و به سرور توسعه‌دهندگان ارسال می‌کردند. بسیاری از اپلیکیشن‌های دیگر نیز با وجود اینکه به کاربران اطمینان می‌دادند که به رمز عبور آنها دسترسی ندارند، ولی با استفاده از روش‌های برنامه‌های سارق رمز عبور کاربران را استخراج می‌کردند. مرکز ماهر تاکید کرد: برای این دسته از اپلیکیشن‌ها شواهدی از ارسال رمز عبور به سرور خود برنامه مشاهده نشد و به همین دلیل این برنامه‌ها در لیست برنامه‌های سارق ذکر نشده است. ولی بررسی این برنامه‌ها در یک گزارش دیگر انجام شده است. بر مبنای این گزارش، متاسفانه از میان حدود ۱۰۰اپلیکیشن بررسی‌شده، تقریبا نیمی از آنها سارق بودند و اکثر باقیمانده نیز حداقل رمز عبور اینستاگرام کاربر را استخراج می‌کردند. (هرچند شواهدی مبنی بر سرقت کامل یافت نشد.)