وی اظهار کرد: با این کاهش قیمت بسیار خوشبین و امیدوار هستیم که مسیر واردات تلفن همراه و لوازم جانبی بسیار تسهیل شود و وارد‌کنندگان، بازار تشنه دریافت تلفن همراه را با واردات سیراب کنند. رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور خاطرنشان کرد: اگر این سیر نزولی ارز ادامه داشته باشد حتی بیش از ۲۰ درصد کاهش قیمت در تلفن همراه، لوازم جانبی و قطعات را شاهد خواهیم بود و قطعا واردکنندگان اشتیاق بیشتری برای واردات خواهند داشت. غفوریان اظهار کرد: امیدواریم در این شرایط که شاهد کاهش قیمت هستیم اوضاع اقتصادی و معیشتی واحدهای صنفی و فروشندگان که در ماه‌های اخیر در رکود بسیار زیادی بوده‌اند بهبود پیدا کند .