به گفته وردی‌نژاد انتظار می‌رود با برگزاری این همایش به چابک‌سازی سیستم رسمی و حاکمیت کشور، تقویت همکاری و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولتی، کمک به تکریم ارباب رجوع در سیستم‌های دولتی و اهمیت دادن به حقوق شهروندی در زمینه اختیارات، چارچوب‌ها و امکانات موجود، روان‌سازی امور و تقویت و توسعه زمینه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها و حذف روابط درون‌سازمانی و تقویت ضوابط مفید کمک شایانی شود. وردی‌نژاد همچنین در سخنان خود به اهمیت فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اشاره کرد. به گفته او به کمک فناوری اطلاعات تاکنون تولید محتوا و اصلاح روش‌ها در زمینه‌های مختلف ممکن شده است.

  وی افزود: به کمک فناوری اطلاعات در بسیاری از کشورها رابطه میان حکومت و مردم تسهیل شده است و به کمک آن روابط مناسبی میان بنگاه‌های اقتصادی، سمن‌ها و بنگاه‌های مردم‌نهاد به وجود آمده است که نتیجه آن توسعه و هم‌افزایی است. وی گفت: فناوری اطلاعات در تحقق اهداف و چشم‌اندازها امکان این را به وجود می‌آورد که با تصریح دانش، علم و ارتباطات به چابک‌سازی و تحرک همه بخش‌های جامعه کمک شده و ظرفیت و امکانات به‌صورت محسوس‌تری نمایان شود. این همایش تحت نظارت دفتر ریاست جمهوری در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷در محل مرکز همایش‌ها برگزار خواهد شد.