به گزارش «ایسنا» دکتر حمیدرضا شاهوردی در مراسم امضای قرارداد همکاری میان صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه نهادهایی مانند صندوق‌ها، دارای ساختار مالی و ماموریت محور هستند، اظهار کرد: این نهادها در فضای توسعه کسب‌و‌کارهای فناورانه سال‌ها است که اقداماتی را اجرایی کردند. از این رو صندوق نوآوری و شکوفایی همواره به دنبال همکاری با این نهادهای مالی بوده است. وی با اشاره به همکاری این صندوق با صندوق کارآفرینی امید خاطر نشان کرد: این تفاهم‌نامه در مرحله قرارداد نهایی قرار دارد. شاهوردی با اشاره به ویژگی‌های صندوق کارآفرینی امید یادآور شد: این صندوق، پراکنشی در سطح استان‌های کشور به‌ویژه در استان‌های محروم دارد و تاکنون در جهت حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک اقدام کرده است. این مقام مسوول اضافه کرد: با تعدد شعب، صندوق کارآفرینی امید می‌تواند در کنار ماموریت‌های‌ ما در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گام بردارد. معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی دارا بودن مجوزهای بانکی از بانک مرکزی را از دیگر مزایای صندوق کارآفرینی امید نام برد و ادامه داد: از این رو همکاری با این صندوق، کاهش هزینه‌هایی را برای صندوق نوآوری و شکوفایی به دنبال دارد. وی اضافه کرد: با اعتباری که صندوق نوآوری و شکوفایی در اختیار صندوق کارآفرینی امید واگذار کرده است، این صندوق می‌تواند اعتباراتی را به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دهد.