به گفته دانشمندان، بیشتر پژوهش‌های پیشین در مورد دشواری‌های یادگیری، بر کودکانی تمرکز داشتند که از مشکل خاصی مانند اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی رنج می‌بردند. این پژوهش جدید با بررسی کودکان گوناگون، توانست مشکلات بسیاری را مشخص کند و مقوله‌های متفاوتی را پوشش دهد. «دونکان آستل»(Duncan Astle)، سرپرست این پژوهش گفت: تشخیص مشکل، شاخص مهمی برای والدین و کودکان مبتلا به دشواری در یادگیری است که می‌تواند به بررسی مشکلات کودکان کمک کند اما والدین و متخصصانی که هر روز با این کودکان سروکار دارند، می‌دانند که شاخص‌ها، دشواری‌های فردی را مشخص نمی‌کنند. پژوهش ما، نخستین بررسی از نوع خود است که یادگیری ماشینی را برای طیف گسترده‌ای از دانش‌آموزان به کار می‌برد. این گروه پژوهشی، از الگوریتم‌های رایانه‌ای و داده‌های آزمایشی شناختی هر کودک مانند مهارت‌های شنیداری، حل مشکل، دایره واژگان و حافظه استفاده کردند. این الگوریتم براساس داده‌های شناختی نشان داد که این کودکان، با چهار دسته از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

دو دسته از این مشکلات، مشکل مهارت‌های حافظه و پردازش صداها در واژگان هستند. مشکل حافظه، با مشکلاتی مانند یادگیری ریاضیات در ارتباط بود و مشکل در پردازش صداها در واژگان، به مشکلات خواندن مربوط می‌شد. آستل ادامه داد: پژوهش‌های پیشین که کودکان دارای مهارت‌های خواندن را شناسایی می‌کردند، اتصال محکمی را میان مشکلات خواندن و مشکل پردازش صدا در واژگان نشان می‌دادند اما دریافتیم بسیاری از کودکان که به مشکل پردازش صدا در واژگان دچار هستند، مشکلی در خواندن ندارند؛ بلکه مشکل آنها در ریاضی است. برای بررسی مشکلات یادگیری، باید گامی فراتر از شاخص‌های شناختی برداریم. این پژوهش می‌تواند مشکلات شناختی فردی کودکان را به‌طور خاص، هدف قرار دهد.