شکایت کاخ سفید در این زمینه ۳۰سپتامبر و تنها یک ساعت پس از امضای قانون جدید از سوی جری براون فرماندار ایالت کالیفرنیا تقدیم وزارت دادگستری شده است. ترامپ رویه ایالت کالیفرنیا را در زمینه بی‌طرفی اینترنت غیرقانونی و به ضرر کاربران توصیف کرده است. در مقابل مقامات ایالت کالیفرنیا می‌گویند به‌طور جدی از تصمیم تازه‌شان دفاع می‌کنند. کالیفرنیا پیش از این هم قوانین متفاوتی را با دیگر ایالات آمریکا در زمینه‌های مختلف آموزشی و بهداشتی تصویب کرده بود. اما تضاد شدید قانون جدید با قانون مصوب دولت مرکزی که از سوی ترامپ به لجبازی تعبیر شده، زمینه برخورد دو طرف را فراهم کرده است. البته شرکت‌های مخابراتی و فناوری آمریکا هم با تصمیم مستقل ایالت کالیفرنیا مخالف هستند.