بررسی یادشده بین آوریل تا ژوئن سال ۲۰۱۸ انجام شده و نکته قابل تامل این است که تنها تهدیدهای امنیتی شناسایی شده در هند را در بر می‌گیرد و در صورت انجام آن در دیگر کشورها تعداد تهدیدات موجود برای گوشی‌های اندرویدی بسیار بیشتر خواهد شد. Quick Heal هر روز موفق به شناسایی بیش از ۲۰۰۰ بدافزار اندرویدی،۳۰۰۰ برنامه مشکوک – که به‌طور ناخواسته بر روی گوشی‌ها نصب می‌شوند- و نیز ۱۰۰۰ بدافزار نمایش آگهی شده است.سه بدافزاری که بیشترین فراوانی را در میان بدافزارهای شناسایی شده داشته‌اند، عبارتند از Android.Smsreg.DA، Android.Airpush.J و Android.Guerrilla.M. ۲/ ۴۶ درصد از تهدیدات شناخته شده برای گوشی‌های اندرویدی از نوع برنامه‌های ناخواسته بوده‌اند. شرکت Quick Heal به کاربران گوشی‌های اندرویدی توصیه کرده برای مقابله با تهدیدات پیش رو نرم افزارهای امنیتی خوب و به‌روز روی گوشی‌های خود نصب کنند.