این روبات می‌تواند غذا یا لباس به اتاق ببرد و با کمک Tmall Genie (دستیار صوتی مخصوص علی بابا) دستورات صوتی را تشخیص دهد. در روبات ترکیبی از حسگرهای لیزر و لیدار به کار رفته تا در هتل به‌طور خودکار مسیریابی کند. همچنین نقشه هتل را می‌توان در روبات آپلود کرد تا از برخورد آن با موانع جلوگیری شود. همچنین این روبات به‌طور افقی نوری منتشر می‌کند تا مسیر پیش روی میهمانان را روشن کند. علاوه برآن مجهز به وای فای است و می‌تواند آسانسور را متوقف کند و در طبقه درست پیاده شود. هنگامی که یک میهمان با استفاده از دستیار صوتی علی بابا سفارش یا دستوری را می‌دهد، روبات آلومینیومی سفارش او را از کارمند انسانی هتل یا روبات دیگر دریافت می‌کند و به دست میهمان می‌رساند.