مسافرانی که می‌خواهند از تشخیص چهره استفاده کنند، به یک کیوسک در لابی دسترسی خواهند داشت که می‌توانند روی گزینه «Look» کلیک کنند و به دوربین نگاه کنند. هنگامی که نماد سبز روی صفحه چشمک بزند، مسافران می‌توانند کار خود را ادامه دهند. دلتا که قصد دارد اسکن اثر انگشت را نیز استفاده کند، می‌گوید: مسافران می‌توانند از این سیستم به جای گذرنامه استفاده کنند تا از این طریق از ایست‌های بازرسی عبور کنند، اما هنوز به گذرنامه خود برای استفاده در دیگر فرودگاه‌های غیرمجهز به سیستم بیومتریک نیاز دارید. اگر چه شاید زمانی برسد که دیگر به گذرنامه‌ها نیازی نباشد. حامیان حفظ حریم خصوصی نگران خطرات امنیتی موجود در اسکن چهره هستند، به ویژه به این دلیل که این یک فرآیند غیر انتخابی است. به‌عنوان مثال، «جنیفر لینچ» از بنیاد مرزهای الکترونیکی می‌گوید او این سیستم را تهدیدی برای حقی که قانون اساسی آمریکا برای حق سفر و ارتباط نامحدود قائل شده است، می‌داند. با این حال، دیگران می‌گویند این سیستم باعث می‌شود که فرآیند پرواز هواپیماهای مسافربری تسهیل شود. سیستم تشخیص چهره در حال تبدیل به یک گزینه رایج در ترمینال‌های حمل و نقل در سراسر جهان است که طرفداران آن، امنیت ملی را به‌عنوان مشوق اصلی در نظر می‌گیرند که البته در این رابطه موفق هم عمل کرده است.