ارزیابی دقیق آسیب‌های مغزی به‌ویژه پس از یک جراحت سخت، بسیار مشکل است. تکنیک‌های مختلف تصویربرداری می‌توانند به ارزیابی میزان آسیب وارد شده به مغز کمک کنند اما در بسیاری از موارد هنوز هم بسیار کارآمد نیستند زیرا اطلاعات کافی درباره میزان دقیق آسیب مغزی را در اختیار پزشکان قرار نمی‌دهند. آسیب مغزی نوعی آسیب است که در مغز یک موجود زنده رخ می‌دهد. آسیب‌های مغزی را می‌توان به چند دسته طبقه‌بندی کرد؛ آسیب مغزی اولیه و ثانویه، اشاره به فرآیندهای آسیب و آسیب مغزی متمرکز و پراکنده، اشاره به دامنه یا موقعیت آسیب مغزی دارند.  اکنون پژوهشگران «دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا» (Penn State) ایالات‌متحده آمریکا در حال کار بر روی ساخت یک مدل مجازی مغز انسان مجهز به حسگرهای جسمی بدن هستند تا میزان تاثیرات وارد‌شده بر مغز را در داخل کامپیوتر شبیه‌سازی و نتایج آن را پیش‌بینی کنند. ایده پژوهشگران این است که در آینده ورزشکاران بتوانند یک یا چند سنسور را روی بدن خود بپوشند و هنگامی که این سنسورها یک ضربه را شناسایی ‌کنند، اطلاعات آن ضربه مانند جهت و شتاب، برای بازسازی آن ضربه روی آن مدل مجازی مغز استفاده می‌شود و پس از آن هنگامی‌که پژوهشگران بتوانند دریابند در داخل مغز مدل مذکور چه اتفاقی رخ می‌دهد، می‌توانند ارزیابی دقیقی از مغز انسان نیز داشته باشند.