در مقاله این پژوهش آمده است: ما در این بررسی نشان داده‌ایم که می‌توان اطلاعات مربوط به جسمی را که در مرکز دید نیست، با استفاده از تعدادی آینه و بدون دسترسی به منبع طبیعی نور، به‌طور کامل به دست آورد. «آریستاید دوگاریو» (Aristide Dogariu)، از پژوهشگران دانشگاه فلوریدای مرکزی گفت: ما تاکنون نشان داده‌ایم که می‌توانیم شکل یک منبع نامنسجم مانند انسان یا هر جسم دیگری را که نور طبیعی منعکس می‌کند، شناسایی و اندازه و محل آن را ارزیابی کنیم. این روش برخلاف روش‌های پیشین که اطراف را با استفاده از لرزش صوتی و سایه بررسی می‌کرد، اثرات موج نوری مستقیمی دارد که جزئیات بیشتری را حتی در نور کم مشخص می‌کند. هنگامی که امواج نور با جسمی مانند دیوار برخورد می‌کنند، انسجام کمتری دارند اما این موضوع موجب نمی‌شود که همه اطلاعات همراهشان، از بین بروند.

اگر قادر به دیدن جسمی باشید، چشم‌تان اطلاعات کافی را برای دریافت آن تصویر جمع‌آوری می‌کند. اگر یک دیوار بین شما و جسم قرار گیرد، موج نوری که دریافت می‌کنید، نامنسجم است اما عدم انسجام، به معنای وجود نداشتن موج نور نیست. دوگاریو و همکارانش دریافتند که می‌توان اطلاعات حاصل از موج نور و جسم را به هم متصل کرد. این کار به چسباندن دو قطعه از یک آینه شکسته شباهت دارد. تنها چیزی که برای این کار به آن نیاز دارید، نکاتی در مورد منبع است. در این زمینه، چندین رادار می‌توانند برای مشخص کردن محل قرار گرفتن اجسامی مانند هواپیما یا حتی انسان کمک کنند و تصویر بهتری از آنها ارائه دهند. در این روش جدید، از تداخل‌سنجی شکاف امواج رادیویی استفاده شده است تا اطلاعات کافی در مورد امواج نوری که انسجام کمتری دارند گردآوری شوند و برای ایجاد یک تصویر آماری از اندازه، شکل و فاصله در کنار هم قرار گیرند.