آسیب‌پذیری ۲ میلیارد دستگاه بلوتوثی در یک سال گذشته

بعد از انتشار خبر این آسیب‌پذیری، تمامی شرکت‌ها وصله مربوط به این آسیب‌پذیری را منتشر کرده‌اند اما تاکنون ۲میلیارد دستگاه همچنان این وصله را اعمال نکرده‌اند. به دلیل اینکه این حمله می‌تواند از طریق هوا منتشر شود، مهاجم می‌تواند به سادگی تمامی دستگاه‌های آسیب‌پذیر را آلوده کند. سازمان‌های دولتی و زیرساخت‌های حیاتی بیشتر در معرض خطر هستند زیرا مهاجمان می‌توانند شبکه‌های داخلی air-gap را با استفاده از حملات airborne تحت تاثیر قرار دهند. بر اساس گزارش‌ها، دستگاه‌هایی که هنوز در معرض این آسیب‌پذیری هستند، شامل ۷۶۸ میلیون دستگاه لینوکسی، ۷۳۴ میلیون دستگاه اندرویدی نسخه ۵,۱، ۲۶۱ میلیون دستگاه اندرویدی نسخه ۶، ۲۰۰ میلیون دستگاه ویندوزی و ۵۰ میلیون دستگاه iOS نسخه ۹،۳,۵ و قبل‌تر می‌شوند. مرکز افتا به کاربران توصیه کرد در صورت عدم اعمال به روزرسانی تاکنون، هرچه سریع‌تر نسبت به به‌روزرسانی دستگاه‌های خود اقدام کنند.