وی ادامه داد: حدود ۱۵ سال بازیافت پسماند شهری را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده و از اغلب سایت‌های کشور مانند کهریزک تهران، محمدآباد قزوین، سراوان رشت، مشهد، کرمانشاه، زنجان، اصفهان، قم و همچنین سایت بازیافت و امحا  زباله کشورهای چین، ژاپن، بلژیک و آلمان بازدید کرده‌ام و با مشاهده اینکه ورود به شهرداری‌ها با سختی صورت می‌گیرد تصمیم گرفتم کار بازیافت را به‌صورت محدود و متمرکز بر زباله‌های الکترونیک ادامه دهم.   وی اضافه کرد: با کمک دانشجویان این ایده تیرماه ۹۶ در مرکز رشد دانشگاه امام‌خمینی(ره) آغاز به‌کار کرد و هسته شرکت ما تشکیل شد. در ادامه طی رویدادی دو هفته‌ای در هفته دوم مهر ماه ۱۳۹۶ ضمن آگاه‌سازی دانشجویان، کارمندان و اساتید دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با خطرات بازیافت غیراصولی پسماندهای الکترونیک، نسبت به جمع‌آوری پسماندهای الکترونیک اقدام شد و در ادامه به پاس قدردانی از مشارکت‌کنندگان هدایایی نیز اهدا شد.  

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ما دولتی بوده و حجم آن نیز بزرگ است عمده تولیدکننده زباله الکترونیک، دولت است و بر اساس قوانین اسقاط اموال دولتی، سازمان‌ها الزام دارند بعد از بین رفتن تجهیزات آنها را اسقاط کرده و برای مزایده آن اقدام کنند و برای آنها مهم نیست سرنوشت این تجهیزات چه خواهد بود. مدیر این شرکت دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: با مصوبه کارگروه پسماند استانداری همه ادارات باید پسماندهای الکترونیک خود را در اختیار هسته ما قرار دهند و بازیافت آنها در مرکز رشد امام خمینی(ره) انجام می‌شود. وی اعلام کرد: نکته قابل‌تامل در روش این شرکت دانش‌بنیان حفاظت از اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی است و با روش امحای موجود در شرکت ما امکان نشت اطلاعات وجود ندارد. مازندرانی‌زاده تشریح کرد: دوره‌گردها چون دانش تفکیک زباله‌های الکترونیک را ندارند به همین جهت اقدام به سوزاندن بُردهای الکترونیک می‌کنند که در این بُردها بیشتر عناصر جدول مندلیف به‌‌کار رفته است که خاکستر آن آب، خاک و هوا را آلوده می‌کند چراکه حاوی سرب، جیوه و فلزات سنگین عمده است.