مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت در حال حاضر، چند برابر آبونمان دریافت شده از مشتریان است و در صورت حذف کامل آبونمان، هیچ منبعی برای جبران هزینه‌های نگهداری خطوط تلفن ثابت که یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های ارتباطی کشور است، وجود ندارد.وی اظهار کرد: اجرای این مصوبه به ضرر و زیان شرکت مخابرات ایران و درنتیجه تمام ذی نفعان از جمله مشتریان، کارکنان، سهامداران و مردم است؛ چرا که شرکت مخابرات ایران در حوزه تلفن ثابت بیشتر به دنبال تکمیل زیرساخت‌ها و ارائه سرویس‌های ارزش‌افزوده است و سوددهی چندانی در این بخش وجود ندارد و با حذف آبونمان، برنامه‌های توسعه‌ شرکت با مشکل مواجه خواهد شد.

صدری با بیان اینکه بخش تلفن ثابت و سرویس‌های وابسته به آن نقش کلیدی در راه‌اندازی و استمرار ارتباط فراگیر در سطح کشور از جمله در بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و در حوزه زیرساختی ارتباطات سیار دارد، افزود: حرکت در مسیر توسعه تلفن ثابت نیاز به یک عزم ملی دارد تا با استفاده از آن، شرایط توسعه کشور را به‌خصوص در حوزه ICT فراهم کنیم. وی با تاکید بر اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشران توسعه است افزود: در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، حوزه تلفن ثابت به‌عنوان پایه و زیربنای اصلی تمام ارتباطات اعم از ارتباطات سیار، دیجیتالی و... نقش‌آفرین است و نگاه به توسعه بخش تلفن ثابت نیز باید در همین راستا باشد.