در همین راستا گروه مشاوره آلتوس تحقیقی در زمینه استفاده از روبات‌ها در صنعت ساخت و ساز انجام داده است. نتایج نشان می‌دهد، صنعت ساخت و ساز انگلیس بیش از هر صنعت دیگری در دنیا استفاده از ماشین‌های خودکار و پهپادها را پذیرا است. حدود ۴۷ درصد شرکت‌های انگلیسی پیش‌بینی می‌کنند روبات‌های ساختمان‌سازی این صنعت را دگرگون می‌کنند.