در این راستا، شرکت «شارژ پوینت» قصد دارد تا سالیان آتی تعداد شارژرهای خودروهای برقی را در آمریکای شمالی و اروپا افزایش دهد. ممکن است این شرکت تا سال ۲۰۲۵، تعداد ایستگاه‌های شارژر خود را به ۵/  ۲ میلیون برساند. این طرح به این دلیل برنامه‌ریزی شد که پاسخگوی کمبود تعداد ایستگاه‌های شارژر باشد. زیرا تا سال ۲۰۲۰، حدود ۲۰ میلیون خودرو برقی در آمریکای شمالی و اروپا وارد جاده‌ها خواهند شد. در حال حاضر، شرکت‌های خودروسازی در پی ساخت خودروهای برقی ارزان‌قیمت هستند. ساخت ایستگاه‌های شارژر این شرکت در زمانی صورت می‌گیرد که شرکت در اوج دوران شکوفایی خود خواهد بود. شارژ پوینت امیدوار است برای رسیدن به این مهم، هر سال ۳۵۰ هزار ایستگاه شارژ را تاسیس کند.