شرکت اوبر در بیانیه‌ای با اشاره به این تغییر برندینگ می‌گوید: مفتخریم که لوگوی جدید خود را معرفی کنیم؛ جایی که بازگشت به U، خوانایی بهتر و همچنین انطباق‌پذیری بیشتری را برای این شرکت فراهم می‌کند. لوگوی جدید اوبر به شکل زیرکانه‌ای به مسیر و معبر اشاره دارد. اوبر پروسه پشت سر این تغییر را نیز روی این سایت منتشر کرده که گفته شده ۹ ماه به‌طور انجامیده است. گفته می‌شود داراخسروشاهی، مدیرعامل اوبر تاکید زیادی روی فاصله بین U و b و کوچک و بزرگ بودن این دو حرف داشته است. خسروشاهی طی ماه‌های اخیر تاکید زیادی روی این موضوع داشته که اوبر فقط یک اپلیکیشن برای گرفتن تاکسی نیست، بلکه یک پلت‌فرم حمل‌و‌نقل است که از اسکوتر گرفته تا دوچرخه الکتریکی، تاکسی و... را در برمی‌گیرد.