در حال حاضر ۳۲ درصد از خانوارهای آمریکایی مالک یک بلندگوی هوشمند هستند که این رقم نسبت به دسامبر گذشته ۴درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تعداد فروشگاه‌های عرضه‌کننده این محصول رشد چشمگیری داشته است. ادوبی بر این باور است که ۴۸ درصد از خانوارهای آمریکایی تا قبل از فرارسیدن سال ۲۰۱۹ یک بلندگوی هوشمند در منازل خود خواهند داشت. همین بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از بلندگوهای هوشمند هر سال نسبت به سال قبل ۷۶ درصد افزایش می‌یابد و ۷۱ درصد از مالکان این بلندگوها حداقل یک بار در روز از آنها استفاده می‌کنند.