مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری با تاکید بر اینکه رشد استارت‌آپ‌ها هفته‌ای است، گفت: استارت‌آپ‌ها هفته‌ای ۸درصد رشد می‌کنند؛ استارت‌آپ‌ها باید نوآوری داشته باشند تا محصول و خدمات جدیدی را عرضه کنند. وی با بیان اینکه استارت‌آپ شرکتی است که خدمات مقیاس‌پذیری را بر پایه فناوری فناوری اطلاعات ارائه می‌دهد، بیان کرد: استارت‌آپ‌ها می‌توانند طوری فعالیت کنند که به شرکت‌های نوپا، تولیدی و... تبدیل شوند. زند حسامی با تاکید بر اینکه نوآوری شرط ادامه فعالیت استارت‌آپ‌هاست، خاطر نشان کرد: استارت‌آپ‌ها در بازار آزاد باید فعالیت کنند و با مدل‌های نوآورانه تلاش کنند تا زنده بمانند. به گفته وی، شرکت‌های نوپا می‌توانند در هر حوزه‌ای ایجاد شوند، ولی اغلب به شرکت‌هایی گفته می‌شود که رشد سریعی دارند و در زمینه تکنولوژی فعالیت می‌کنند.