وی پس از خروج شاتر از دوربین، آن را روی بند چرمی یک ساعت قرار داد. اقدام بعدی وی حصول اطمینان از این بود که ساعت بتواند هنوز هم عکس بگیرد. به همین سبب، این عکاس جوان فیلم‌های عکاسی را پشت «شاتر» منتقل کرد. تصاویر عکاسی روی این فیلم‌ها ثبت می‌شوند. این ساعت یا به‌صورت دستی کار می‌کند یا با استفاده از «تایمری» که درون ساعت تعبیه شده است. نتیجه کار وی به ثبت تصاویری از محیط اطراف خانه منتهی شد. رستمی اظهار کرده است: ایده ساخت ساعت را در ابتدا با دوستانم مطرح کردم. آنها نیز پیشنهاد تبدیل یک «عینک» به دوربین را دادند. وی ادامه داد: دوربین را از عکاسی خریدم که آن را شکسته بود. رستمی افزود: من دوست دارم که ساعت را «ساعت دوربینی» یا «گجت شاتر» بنامم. بنا بر گفته این عکاس ایرانی، ساعت ساخت وی ضدآب است و امکان نشان دادن زمان را نیز دارد.