پس از یادگیری این نکته که کدام اشیا شبیه هم هستند، به آنها یاد می‌دهند که چگونه مرتب‌سازی کنند و اشیا را در کدام قفسه یا در کجای اتاق قرار دهند. آموزش به روبات باعث توسعه یادگیری می‌شود و روبات‌ها را از حالت یک ابزار ساده به پیچیده و متفکر تبدیل می‌کند. آنچه محققان در لابراتوار CSAIL انجام دادند، عمدتا روی مرتب کردن کفش‌های مردانه بود که به‌خوبی انجام شد.