در مجموعه ویدئوهای پست‌شده توسط ناوالنی در یوتیوب، روس‌ها به حضور در تظاهراتی در روز یکشنبه دعوت شده بودند. بر اساس پیش‌بینی‌ها سرگی سوبیانین رئیس ستاد سابق پوتین، رئیس جمهور فعلی روسیه برنده این انتخابات که برای انتخاب شهردار مسکو برگزار شده، خواهد بود. پاک شدن این ویدئو توسط یوتیوب بعد از اعتراض کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه به گوگل صورت گرفت. گوگل نیز این اعتراض را قانونی دانسته است. با این حال مخالفان دولت روسیه از اینکه یوتیوب از این درخواست تبعیت کرده خشمگین هستند و گوگل را به همین علت به باد انتقاد گرفته‌اند.