محمد قنادان مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر اظهارکرد: پس از گذشت سال‌ها از تصویب طرح ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی در شهر تهران و مغفول ماندن این مصوبه، برای اولین بار در کشور طرح یکپارچه مکان‌یابی ایستگاه‌های ارتباط رادیویی تهران در سال ۹۷ کلید خورد و طی تعامل با دارندگان پروانه اپراتوری، توسط شرکت ارتباط مشترک شهر به نتیجه رسید و در حال حاضر صدور مجوز احداث ایستگاه رادیویی ازسوی اپراتورها، صرفا در صورت انطباق با الزامات طرح یادشده امکان‌پذیر است. او با بیان اینکه در ابتدای تدوین این طرح محاسبات حکایت از کاهش ۶۸ درصدی نیاز به احداث دکل جدید در سطح شهر تهران در سال ۹۷ داشت، افزود: این امر به معنی صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های اپراتورها در این حوزه است.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر افزود: در جلسات اولیه تدوین برنامه، برخی کارشناسان حتی تحقق ۵۰ درصدی برنامه را نیز پیشرفت چشمگیری در عمل می‌دانستند  و در حال حاضر که تقریبا نیمی از سال گذشته است، انحراف بسیار کمی از برنامه داریم که آن هم عمدتا ناشی از تغییر منطقی برخی مفروضات برنامه در اجرا یا کندی اجرای برنامه توسعه برخی اپراتورهاست. قنادان با بیان اینکه طرح یکپارچه مکان‌یابی ایستگاه‌‌های ارتباط رادیویی تهران، با دو پیش‌فرض بهره‌مندی حداکثری اپراتور‌ها از امکانات شهرداری و بهینه بودن میزان به اشتراک‌گذاری سایت‌ها تدوین شد، افزود: یکی از بخش‌هایی که می‌تواند ادامه اجرای برنامه را با چالش‌هایی مواجه کند ضعف تعامل بین اپراتورها درباره استفاده مشترک از دکل‌ها و ایستگاه‌های رادیویی است.

به منظور برطرف کردن این نقیصه در حال استقرار فرآیندهای اصلاح شده Site Sharing و الزامات مدنظر شهرداری در این حوزه هستیم. او تاکید کرد: در شرایط کنونی نه تنها باید رفتارهای ضدرقابتی کنترل شوند بلکه باید اپراتورهای غالب از توسعه سایر اپراتورها حمایت کنند. حتی اگر در چنین شرایط اقتصادی هم نبودیم ایجاد ظرفیت مازاد و غیر قابل استفاده منطقی نبود. قنادان با اشاره به اینکه اپراتورها باید بدانند که بخشی از داشته‌هایشان نتیجه بهره‌مندی از فرصت‌های ملی بوده بنابراین جزو دارایی‌های ملی محسوب می‌شود و نمی‌توانند در این خصوص رفتار انحصار‌طلبانه بروز بدهند، افزود: در سایه یک فضای رقابتی همراه با تعامل مثبت، تنوع و کیفیت سرویس ارتقا پیدا خواهد کرد.