پژوهشگران «آزمایشگاه علوم رایانه و هوش مصنوعی» (CSAIL) دانشگاه «ام.آی.تی» (MIT)، سیستم جدیدی موسوم به «شبکه متراکم اشیا» یا «دان» (DON) ابداع کرده‌اند که می‌تواند براساس مجموعه داده‌های بصری که مانند مختصات تنظیم شده‌اند، نقشه‌ای از اشیا مورد نظر ارائه دهد. این سیستم، با همان روشی که تلفن همراه، چند تصویر را برای ساخت یک تصویر به هم متصل می‌کند، هر یک از مختصات را در مجموعه بزرگ‌تری قرار می‌دهد. این کار به سیستم امکان می‌دهد که شکل اشیا و کارکرد آنها را در محیط مستقیما درک کند. «لوکاس مانوئلی» (Lucas Manuelli)، دانشجوی دکترای دانشگاه ام.آی.تی و از نویسندگان این پژوهش گفت: آنچه این سیستم بینش رایانه‌ای به کاربر ارائه می‌دهد، تشخیص اشیا است. مرحله بعد، ایجاد پیکسل‌هاست. این دو مرحله، برای سیستم خودروهای خودران، کارآمد خواهند بود.

وی افزود: اگر کاربر سعی داشته باشد یک شی‌ء مانند فنجان را بردارد، تنها انطباق پیکسل‌های سیستم با فنجان کافی نیست. سیستم دان، به روبات اجازه می‌دهد فنجان را بررسی و جهت خود را برای گرفتن دسته تنظیم کند و طوری فنجان را بردارد که محتویات آن بیرون نریزد. همچنین، روبات می‌تواند شی‌ء مورد نظر را از میان گروهی از اشیا بردارد. سیستم دان، از یک حسگر RGB-D تشکیل شده که یک دوربین دارد. مهم‌ترین مزیت دان، قابلیت آموزش به خود است؛ در نتیجه نیازی نیست که برای آموزش سیستم، صدها یا هزاران تصویر از یک شیء به آن ارائه شوند. کافی است روبات را در اتاقی قرار دهید که شیء مورد نظر در آنجا قرار دارد. سیستم به‌صورت خودکار، شی‌ء را مشخص و از آن تصویربرداری می‌کند و خود را بر مبنای آنچه می‌بیند، آموزش می‌دهد. زمان مورد نیاز برای این فرآیند، کمتر از یک ساعت است. این فناوری هنوز در مراحل ابتدایی خود به سر می‌برد، اما پژوهشگران امیدوارند با ارتقای این روبات‌، آن را به یکی از لوازم معمولی خانه تبدیل کنند.