محمدجواد آذری جهرمی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، با بیان اینکه دولت الکترونیکی عصای موسی نیست، بلکه شفافیت ایجاد می‌کند، گفت: در حوزه دولت الکترونیکی دستگاه‌های مختلفی وجود دارند، فقط دولت نیست و کل حاکمیت را دربرمی‌گیرد. بیشترین دستگاهی که باید به استعلامات پاسخ دهد، قوه قضائیه است که ۲۷ درصد کل استعلامات مربوط به آن است. نیروی انتظامی هم ۱۸ درصد کل استعلامات را باید پاسخ دهد. اما دستگاه قضا می‌گوید که مستقل است و به همین دلیل نمی‌تواند به دولت الکترونیکی بپیوندد و نیروی انتظامی نیز استدلال دارد چون زیرمجموعه دولت نیست، پس نیازی به اتصال به دولت الکترونیکی نیست. وی با تاکید بر گران شدن قیمت گوشی به دلیل افزایش قیمت دلار، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۲۰ هزار دستگاه موبایل توقیف شده که ۱۲۰ هزار مورد آن توقیف قضایی و ۶۰۰ هزار مورد نیز در بخش گمرک است. اما افزایش قیمت گوشی دو دلیل دارد؛ نخست افزایش نرخ ارز و دوم نبود کالا در بازار. برخی می‌گویند رجیستری واردات گوشی را کاهش داد، اما براساس آمار می‌گویم که پس از رجیستری، گوشی بیشتری به کشور وارد شده است.

۳/  ۱میلیون دستگاه واردات گوشی داشتیم که اکنون به ۲ میلیون دستگاه رسیده است. وزیر ارتباطات با بیان اینکه قبل از اجرای طرح رجیستری، ۹۵ درصد تلفن همراه به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شد که امروز این قاچاق را نداریم، افزود: در بازار موبایل، فقط بخش مقابله با قاچاق بر عهده وزارت ارتباطات بوده و کنترل قیمت وظیفه ما نیست. به‌دلیل از بین رفتن رانت‌ها عده‌ای در برنامه رجیستری اختلال ایجاد می‌کنند. گوشی ۵/  ۳ میلیونی الان ۵/  ۸ میلیون تومان شده و عده‌ای اصرار دارند بگویند به خاطر طرح رجیستری است، در حالی که هیچ ربطی ندارد و این پروژه تخریب طرح ضدقاچاق است، چون عده‌ای از آن نفع می‌برند. وزیر ارتباطات ادامه داد: اختصاص ارز به واردکنندگان در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات نیست و حتی کنترل قیمت گوشی به ما ارتباطی ندارد. ما مدیریت پروژه مقابله با قاچاق را انجام می‌دهیم.