برای استفاده از این حسگر، تنها کافی است آن را در یک کپسول آزمایشی یک بار مصرف قرار دهید و سپس کپسول را در ابزار مورد نظر بگذارید تا شما را از وجود بادام‌زمینی در غذا آگاه کند. حسگر نیما، در کمتر از پنج دقیقه این کار را انجام می‌دهد. این حسگر به وسیله بلوتوث، به تلفن همراه متصل می‌شود و به اپلیکیشن مربوط امکان می‌دهد سابقه آزمایش کاربر را مشخص کند. همچنین، این اپلیکیشن، نقشه رستوران‌هایی که نیما غذای آنها را بررسی کرده، نشان می‌دهد. حسگر نیما، تنها می‌تواند کاربر را از وجود بادام‌ زمینی آگاه کند و در مورد مغزهای دیگر کاربرد ندارد اما این شرکت در نظر دارد حسگر خود را به این قابلیت نیز تجهیز کند. هدف از ابداع این حسگر، کمک به درمان واکنش‌های آلرژیک است و روشی برای اطمینان از مناسب بودن غذا به کاربر ارائه می‌دهد. هزینه حسگر نیما به تنهایی، ۲۲۹ دلار و به همراه ۱۲ کپسول آزمایشی، ۲۸۹ دلار تعیین شده است. نیما ۱۲سپتامبر سال جاری از این حسگر رونمایی خواهد کرد.