محققان ام‌آی‌تی برای رفع این مشکل یک سیستم نرم‌افزاری بسیار ساده را توسعه داده‌اند که می‌توان آن را با سیستم‌های نرم‌افزاری مورد استفاده مهندسان در طراحی ساختمان یکپارچه کرد تا به یک بخش ثابت از فرآیند طراحی تبدیل شود. این سیستم مجموعه جامعی از آثار آب و هوایی ساختمان جدید، شامل آثار مربوط به ساخت و ساز از جمله بررسی میزان انرژی مورد استفاده در تمام مواد اولیه مورد نیاز، آثار مربوط به راه‌اندازی ساختمان، شامل منابع انرژی موردنیاز برای گرمایش، سرمایش و تامین توان الکتریکی و آثار مربوط به تخریب یا تغییر کاربری ساختمان در پایان عمر مفید آن را پیش‌بینی می‌کند. علاوه بر این مجموعه‌ای از گزینه‌ها را در اختیار می‌گذارد که امکان ساخت بنای سازگارتر با محیط‌زیست را فراهم می‌کند.