بیشتر اوقات هوش مصنوعی رابطه‌ای پیچیده با نژاد پرستی دارد و در تحقیقات پیشین نیز نمونه‌هایی از وجود تعصب در این فناوری دیده شد. تحقیق جدید نشان داد هوش مصنوعی خود به تنهایی نیز دچار نوعی تعصب می‌شود. محققان در این باره نوشته‌اند: گروهی از ماشین‌های خودکار با شناسایی، کپی کردن و یادگیری تعصب در رفتار دیگری آن را بروز می‌دهند. در این تحقیق بازی‌ای شبیه‌سازی شد تا روبات‌های هوش مصنوعی به دو گروه کمک کنند. این تقسیم‌بندی براساس شهرت هر ‌روبات و استراتژی‌های کمک انجام می‌شد. درهرحال محققان متوجه شدند روبات‌ها به طرز قابل‌توجهی به یک گروه بیش از دیگری توجه می‌کنند. روبات‌ها در بیش از هزاران شبیه‌سازی استراتژی‌های مختلفی را با کپی کردن از یکدیگر در گروه خود یا در کل آموخته‌اند. این تحقیق نشان می‌دهد روبات‌ها استراتژی‌هایی انتخاب کردند که در کوتاه‌مدت ثمر دهد.   راجر ویتاکر یکی از مولفان ارشد تحقیق در این باره می‌گوید: شبیه‌سازی‌های ما نشان داد تعصب یا جانبداری یکی از نیروهای قدرتمند است و می‌توان انگیزه آن را در جمعیت مجازی ایجاد کرد.