به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه فناوری کوئینزلند یک متر اندازه‌گیری هوشمند برای افراد نابینا ساخته‌اند. این متر هوشمند Macaron نام گرفته و به وسیله بلوتوث به یک اپلیکیشن موبایل متصل می‌شود. این متر مانند نمونه‌های عادی از محفظه خود خارج یا در آن جمع می‌شود. مقادیر اندازه‌گیری شده به وسیله صوت اعلام می‌شوند و با فشار یک دکمه در موبایل نیز ذخیره می‌شوند. از سوی دیگر کاربر به کمک اپلیکیشن می‌تواند مسافت‌ها و اشیای از قبل تعیین شده را اندازه‌گیری کند. این بخش با دستورات صوتی نیز قابل اجراست.