همچنین برخی افراد برای تفریح و خنده سوالاتی بی‌سرو‌ته و مضحک از الکسا می‌پرسیدند که این مساله هم باعث می‌شد الکسا نتواند پاسخ‌های مناسبی ارائه دهد. البته فراوانی این موارد در پاسخ‌های الکسا محدود بوده و از ۶درصد فراتر نمی‌رود. اما گروه طراح الکسا در آمازون با ارتقای امکانات و توانمندی‌های این بلندگو آن را باهوش‌تر کرده‌اند. آنها به این منظور داده‌های ورودی صوتی پرسشگران را افزایش داده‌اند و این داده‌ها را بر مبنای میزان تشخیص پذیریشان برای الکسا تقسیم‌بندی کرده‌اند. سپس از یک مدل رایانه‌ای موسوم به Bi-LSTM برای یافتن پاسخ‌های مناسب به سوالات مبهم و گنگ استفاده شد تا الکسا با استفاده از هوش مصنوعی خود بتواند یکی از این پاسخ‌ها را به دلخواه انتخاب کند. الکسا می‌تواند در آینده با استفاده از این سیستم دقت خود را در پاسخگویی به سوالات از ۷/ ۸۳درصد فعلی به ۴/ ۹۰درصد افزایش دهد.