طبق اعلام این دو شرکت چینی، این پروژه همکاری تا دو سال آینده یعنی سال ۲۰۲۰ میلادی قادر خواهد بود بالغ بر ۱۵میلیارد اتصال را در جهان برقرار کند و برآورد می‌شود سهم درآمد آن از بازار به ۲ تریلیون دلار برسد. سریع‌ترین رشد در عرصه اینترنت اشیا به چین تعلق دارد که قرار است تا سال ۲۰۲۰میلادی مجموع کل دستگاه‌های متصل به اینترنت اشیا در این کشور به عدد ۸ میلیارد دستگاه برسد.