این روبات رنجربوت(RangerBot) نام دارد. برنامه‌ریزی رنجربوت، هنگامی که هنوز روی سطح آب قرار دارد، با استفاده از یک تبلت انجام می‌شود که ۱۵ دقیقه زمان می‌برد. این روبات، به یک سیستم دید رایانه‌ای مجهز شده تا از موانع دوری کند و قابل هدایت باشد. این سیستم به همراه چند حسگر، امکان تشخیص و ضبط مشکلات صخره‌های مرجانی از جمله سفید شدن مرجان‌ها، کیفیت پایین آب، آلودگی و گونه‌های آفت را فراهم می‌کند. این روبات می‌تواند ستاره‌های دریایی خاردار را با دقت ۴/ ۹۹ درصد تشخیص دهد. روبات هنگام برخورد با این موجودات، به آنها سم تزریق می‌کند که بر ارگانیسم‌های دیگر صخره مرجانی اثر نمی‌گذارد. وزن رنجربوت، ۱۵ کیلوگرم و طول آن، ۷۵ سانتی‌متر است و عمر باتری آن در هر بار شارژ، تقریبا به هشت ساعت می‌رسد. این ویژگی، به روبات امکان می‌دهد که بیش از یک غواص زیر آب بماند و نواحی وسیع‌تری را بررسی کند.