شرکت اپل تا ماه مه، ۵۵ خودروی خودران به جاده‌های کالیفرنیا وارد کرده که این تعداد به جز شرکت «کروز» (Cruise) با ۱۰۴خودرو، از هر شرکت دیگری بیشتر است. این سانحه، نخستین تصادف رانندگی واحد خودروی خودران اپل بوده است و در مقایسه با تصادفات خودروهای شرکت‌های رقیب، تقریبا جزئی به شمار می‌رود. اپل، هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.