محققان این شبکه را با داده‌های زلزله‌شناسی تاریخی شامل حدود ۱۳۱ هزار زلزله و پس‌لرزه تغذیه کردند و دقیق‌تر از روش‌های پیشین پیش‌بینی کردند که بیش از ۳۰ هزار پس‌لرزه در چه محلی رخ داده است. این پیش‌بینی دقیق به این دلیل است که هوش مصنوعی از جنبه‌های مختلف تغییرات فشار را در نظر می‌گیرد. البته این مدل هنوز کاملا آماده نشده و فعلا قابل استفاده نیست، چرا که دانشمندان خاطرنشان می‌کنند که مطالعه آنها فعلا تنها یک نوع پس‌لرزه (تغییر استاتیک فشار) را به جای تغییرات استاتیک و دینامیک فشار شامل می‌شود. پس این واقعیت وجود دارد که مدل‌ها در هنگام پیش‌بینی، گسل‌های پیچیده را در نظر نمی‌گیرند. اما این مطالعه یک روش امیدوارکننده است و با توجه به ماهیت عملکرد شبکه‌های عصبی، این کار با آزمایش و زمان بیشتر پیشرفت خواهد کرد.