هتلی در میامی روباتی استخدام کرده تا خدمات نظافت اتاق‌ها را انجام دهد. Yotelpad ساختمانی ۳۰ طبقه است که قسمتی از آن هتل و قسمت دیگر مسکونی است. در این ساختمان سه روبات پیشخدمت برای خدمت ساکنان و میهمانان هتل استخدام شده‌اند. این روبات‌ها ۴ فوت ارتفاع دارند و با چرخ به اطراف حرکت می‌کنند. همچنین روی نمایشگرروبات‌ها یک صورتک خندان هنگام ورود میهمانان، به آنها خوشامد می‌گوید. این روبات‌ها می‌توانند خدمات اتاق، آوردن حوله هتل، راهنمایی کردن، گفت‌وگو با میهمانان و پخش موسیقی را انجام دهند.  روبات‌های پیشخدمت برای خوشامدگویی‌ها و پاسخ‌های مختلف برنامه‌ریزی شده‌اند. البته این روبات‌ها نمی‌توانند به زودی جایگزین کارمندان انسانی شوند. سرعت آنها ۳ مایل برساعت است و نمی‌توانند چمدان‌ها را حمل کنند. شرکت سنگاپوری Techmetixs این روبات‌ها را ساخته که تعداد زیادی حسگر و دوربین دارند تا بتوانند در اتاق‌ها حرکت کنند. این روبات‌ها کاملا خودکار هستند.