در مرحله بعد پهپاد همراه دستگاهی که فنجان قهوه را نگه می‌دارد مانند یک کیسه پلاستیکی، به سمت فرد پرواز می‌کند. همچنین در یک نمونه نشان داده شده قهوه به‌طور مستقیم از پهپاد در لیوان کاربر ریخته می‌شود. به هرحال این حق امتیاز تشریح می‌کند چگونه یک پهپاد با ارزیابی وضعیت شناختی کاربر تشخیص می‌دهد او به یک فنجان قهوه نیاز دارد. در توضیحات آن آمده است: ارزیابی و تخمین عملیات‌های پهپاد براساس ویژگی‌هایی مانند کیفیت خواب، تقویم الکترونیکی، نشانگرهای بیومتریک، فشار خون، اندازه مردمک چشم، تحلیل حالت صورت، زمانی که فرد از خواب بیدار شده و تحلیل حرکات دست انجام می‌شود.  همچنین پهپاد به یک سرور متصل است که دقیقا نشان می‌دهد وسیله نقلیه باید به کجا برود. این پهپاد حتی عادت‌های قهوه خوردن کاربر را در نظر می‌گیرد تا پیش بینی کند در کجا و چه زمانی او به فنجان بعدی قهوه نیاز دارد. با گذشت زمان این سیستم می‌تواند دفعات و مکان‌هایی که افراد تمایل دارند قهوه بخورند را بیاموزد و با کمک این تاریخچه ارسال قهوه برای فرد یا یک مکان خاص را شخصی سازی کند. البته پهپاد مجهز به پروفایل ترجیحات کاربر است و می‌تواند قهوه را با شیر یا فیلتر مخصوص برای کاربر ببرد.