براساس همین بررسی سه چهارم مدیران موسسات فناوری معتقدند استفاده از هوش مصنوعی موجب می‌شود تا درک بهتری از فرآیندهای کاری در حال اجرا به‌دست آید و کیفیت این فعالیت‌ها ارتقا یابد. از جمله حوزه‌هایی که هوش مصنوعی به پیشبرد آنها کمک می‌کند می‌توان به ظرفیت‌سازی اشاره کرد. کاربرد هوش مصنوعی باعث می‌شود تا به خصوص در محیط‌های پیچیده کاری ظرفیت‌های تازه‌ای برای اجرای فرآیندهای مختلف ایجاد شود و بتوان تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ کرد. علاوه بر این، هوش مصنوعی باعث می‌شود تا توسعه فعالیت‌ها با دقت و کیفیت بیشتری صورت گیرد و منابع نیز با دقت بیشتری اختصاص داده شوند. شناسایی دقیق‌تر نابهنجاری‌ها و مشکلات سیستمی و تحلیل و کشف بهتر تهدیدها از جمله دیگر مزایای استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای مرتبط با فناوری اطلاعات است. جالب اینکه ۷۴ درصد از مدیران شرکت‌های فناوری گفته‌اند استفاده از هوش مصنوعی باعث کاهش یا حذف کارهای زمان‌بری می‌شود که باید به‌صورت‌دستی انجام شوند.